11a Mostra
de Teatre
2002

16 de març

EL FLORIDO PENSIL

Autor: Andrés Sopeña Monsalve

TRES QUARTS DE QUINZE


11a Mostra


Resum Repartiment Fitxa
Tècnica
Àlbum
fotogràfic

Resum

L’obra revisa des de I’actualitat l’educació franquista.

Cinc adults es mouen a cavall de dues coordenades temporals: els anys cinquanta i l’actualitat. 

L’obra és la suma de dos factors: la situació i el comentari crític, el pas de l’un a l’altre que s’estableix amb el contacte amb el públic.

En parlar amb el públic en català es produeix la ruptura. El punt de vista crític és el de l’adult i el temps és l’actual.

L’obra narra el que va ser l’educació de l’Espanya feixista, a partir dels llibres de text de l’época alhora que es refereix també a aspectes com la ràdio local, els tebeos, el cine de barri amb Franco inaugurant pantans.

Tot allò del qual hauríem d’aprendre a lliurar-nos, per la qual cosa és bo començar per riure ...


Repartiment

Briones

Ramón Cañiz

Soler

Anna Maria Rodríguez

Romeu

Montserrat Martí

Pujadas

Xavier Serrano

Raventos

Maite Caymel

Professora

Celi Cañiz

Doña Filomena

Carme Mateo

Don Salvador

Josep Garcia

Inspector

Agustí Castillo

Don Secundino-Locutor-Acomodador

Sisco Martínez


Fitxa Tècnica

Traducció i adaptació

Tres Quarts de Quinze

Decorats

Tres Quarts de Quinze

Tècnics de llum i só

Lluís Miquel Garcia i Miquel A. Rodríguez

Maquillatge

Joana Martí

Apuntadors

Carme López i Maria Olivella

Direcció

Isidre Ros


Àlbum Fotogràfic

No disposem de fotografies d'aquest muntatge11a Mostra